Представяме Ви становище на БАКЕП по Програмата за Енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)https://www.bakep.org/predlozheniya…/trgr-drugi-21-27.htmlАкценти:България е обещала 85% от спестяванията на въглеродни емисии от сградния фонд за периода до 2030 година да дойдат от подобрена енергийна ефективност на жилищни сгради. За да се случи това, трябва поне 26 хиляди сгради (еднофамилни

SHEERenov objective is to develop and test a model for the provision of integrated residential renovation services on the territory of Sofia in Bulgaria. The implementation of this project will support the Bulgarian Government’s intended transition from the current multifamily buildings energy efficiency renovation model, financed fully from public resources and administered entirely by public