GESB

УНГАРИЯ – ГЛОБАЛНЕН СОЦИАЛЕН БИЗНЕС И БИЗНЕС, СВЪРЗАН С ОКОЛНАТА СРЕДА (GESB)

GESB е консултантска компания за развитие на околната среда, която работи в Унгария от 2005 г. и във Великобритания от 2008 г. GESB има значителен опит в работата с различни международни организации, правителства, местни власти, търговски банки и доставчици на жилища в различни страни, със специален фокус върху развиващите се пазари в региона на Централна и Източна Европа.

GESB има повече от 12 години опит в пряката работа със собственици на домове, сдружения на собственици на жилища и доставчици на социални жилища, със задълбочен поглед върху строителния сектор на различни икономики и потребностите на домакинствата със средни до ниски доходи. От самото си създаване GESB управлява обновяването на сгради в Унгария.

GESB е основно ангажирана със споделянето на ноу-хау и добри практики, следвайки успешния унгарски опит и в настоящия случай българската реалност, като се възползва от възможностите, предоставени в резултат от последните правни, икономически и политически промени, което прави българския пазар на енергийна ефективност пазар, сходен на унгарския преди две десетилетия.

GESB ще допринесе за разработването на силен бизнес казус за българските банки, както прави в Унгария, където преди време търговските банки подхождат със същото нежелание за финансиране на асоциации на собственици на жилища както българските, когато става въпрос. GESB също ще бъде включена в популяризирането на ключовата роля на професионалните мениджъри на имоти в създаването на силно търсене на заеми и субсидии за енергийна ефективност, което според GESB е липсващата връзка между предходните български инициативи и интегрирането на енергийната ефективност.