SHEERenov представят пред гражданите на София нов модел за финансиране на жилищното обновяване

През септември 2021 г. стартира Информационна кампания за успешното енергийно реновиране на жилищни сгради в София.

Специалисти от Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 ще представят в осем столични района възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд, чрез осигуряване на експертни услуги „на едно гише“, улеснено финансиране и техническа помощ.

В рамките на Проекта между 30 – 50 етажни собствености ще бъдат подготвени за енергийно обновяване на техните сгради, като получат безвъзмездно организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност и предписание за пакета от необходими мерки.

Срещите се организират на открито, в удобно и комуникативно място за жителите на осем района на София – „Илинден“, „Надежда“, „Нови Искър“, „Младост“, „Оборище“, „Слатина“, „Средец“ и „Триадица“, като графикът и места за провеждане са следните:

 РайонДата ЧасМясто
1Надежда18.9.2021(събота)11:00 до 13:00 Северен парк, пред езерото
2Илинден18.9.2021(събота)16:00 до 18:00Западен парк“, Розариума
3Триадица19.9.2021(неделя)11:00 до 13:00Южен парк, на „Английска поляна“ на входа от към ул. „Бяла черква“
4Средец19.9.2021(неделя)16:00 до 18:00Градска градина (от лявата страна на галерия СГХГ)
5Оборище25.9.2021(събота)11:00 до 13:00Парк „Заимов“
6Слатина25.9.2021(събота)16:00 до 18:00Парк „Гео Милев“, в зоната до Лабиринта
7Младост26.9.2021(неделя)11:00 до 13:00Парк „Младост 3“, пред сградата на общината
8Нови искър26.9.2021(неделя)16:00 до 18:00площад „Свети дух“, кв.Кумарица, гр.Нови Искър

За Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020

Целта на SHEERenov е да разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на град София, България. Изпълнението на проекта ще подкрепи планирания от българското правителство преход от сегашния модел за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни сгради, финансиран изцяло от публични ресурси и администриран изцяло от публични институции, към пазарно ориентиран модел. Въз основа на анализ на пречките и идентифицираните потребности, ще бъдат създадени благоприятни условия за привличане и улесняване на участието на съответните заинтересовани страни на пазара и участници в процеса на обновяване на енергийната ефективност в жилищния сектор: т. е. собственици на жилища, представители на бизнеса, финансовия сектор.

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищните сгради- SHEERenov“, финансиран по програма ,,Хоризонт 2020“, съгласно споразумение за безвъзмездна финансова помощ № 890473/11.05.2020“, се изпълнява от Столична община в партньорство с Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българо-австрийска консултантска компания, Клийнтех България, Асоциация за глобален екологичен и социален бизнес (Унгария) и Естонски съюз на жилищните асоциации. Повече за Проекта може да откриете тук: www.sheerenov.eu