Uncategorized

На заключителна конференция по проект SHEERenov бе представен модел за обслужване на собствениците на принципа „на едно гише“ за целите на обновяване за енергийна ефективност в жилищния сектор В очакване рестарта на програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост,  на заключителна конференция по проект SHEERenov,  беше