Uncategorized

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 се намира в етап на изпълнение на дейностите, свързани с подбор на жилищни сгради за по – нататъшното им участие в проекта. Интересът към Проекта е голям. Подадени са 76 заявления за участие от етажни собствености в сгради, които се обитават от

На 2 декември се проведе работна дискусия по темата: ,,ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ СГРАДИ – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ОБНОВЯВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ”, организирана от БГФМА и АДУЕС, която събра представители на браншови организации и институции, сред които – КЕО, БАИС, Хабитат България, ЕнЕфект, МРРБ, АУЕР, Столична община. Събитието бе организирано в рамките на проект „Интегрирани услуги 

БГФМА заедно с партньорите по проекта SHEERenov организира работна дискусия на тема “Професионално управление на жилищни сгради – необходимост от обновяване за енергийна ефективност”. Събитието ще се проведе на 1 декември 2021 г., сряда в зала „Слънце“ на Българска стопанска камара, ул. Чаталджа 76. Програмата и как да се регистрирате вижте тук: Покана Програма на

Организационното ръководство за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради съгласно работен пакет D5.3 по проект SHEERenov e налично тук.

Проучване на Housing2030, ръководено от Housing Europe, UNECE и UN-Habitat, което разглежда земеделската политика, декарбонизацията на жилищата, устойчивото финансиране и по-доброто управление, като същевременно гарантира достъпността на жилищата, беше официално стартирано през октомври 2021 г. Докладът изследва предизвикателствата на достъпността на жилища и съществуващите инструменти на политиката за подобряване на достъпността на жилищата и улеснява

През септември 2021 г. стартира Информационна кампания за успешното енергийно реновиране на жилищни сгради в София. Специалисти от Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 ще представят в осем столични района възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд, чрез осигуряване на експертни услуги „на

„Служебното правителство публикува за публично обсъждане преработения от него вариант на Плана за възстановяване и устойчивост. В противоречие с всички публични изявления, проектът за “подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” утвърждава тенденцията за отказ от реформи в този важен за гражданите сектор.” Цялото интервю на Цвета Наньова вижте тук.