71 % от българите биха участвали в програма за енергийно обновяване на жилищата, която изисква съфинансиране

smart

71 % от българите биха участвали в програма за енергийно обновяване на жилищата, която изисква съфинансиране от собствениците им и са убедени в ползите от цялостното саниране на сградите. Това съобщи на пресконференция в Националния пресклуб на БТА Боряна Димитрова, управител на „Алфа Рисърч“, при представянето на резултатите от проведени проучвания за възобновяване на прекъснатия процес на саниране, в това число и проучване, проведено по проект SHEERenov.

Цвета Наньова, Изпълнителен директор на Българо-австрийска консултантска компания АД, партньор по проекта, представи модел за обновяване за енергийна ефективност чрез комбинирано финансиране – публично и частно. Преимуществата на модела включват:

 • По-справедливо използване на ограничения публичен финансов ресурс, доколкото 100% грантова помощ облагодетелства една малка част за сметка на всички данъкоплатци.
 • Значително ускоряване на темповете за обновяване на сградите и достъп до реализация на енергийна ефективност за много повече.
 • Завишено участие на собствениците във вземането на решения и контрол от тяхна страна, каквото искане те декларират.
 • Средствата, раздадени като заемен ресурс се връщат и ползват многократно за обновяване на нови сгради.
 • Мултиплициращият потенциал на модела е надеждна основа за широкомащабен обновителен процес на многофамилни жилищни сгради в Р България.
 • Веднъж превърнат в устойчиво работещ финансов модел, той може да бъде захранван с европейско финансиране в бъдеще.

Презентацията може да изтеглите от тук.

Пресконференцията е организирана от коалиция Renovate Bulgaria и се проведе на 1 юни 2022г. В пресконференцията взеха участие членове на коалиция Renovate Bulgaria:

 • Иван Велков, член на УС на БСК и председател на УС на БГФМА
 • Валентин Николов, изпълнителен директор на КСБ
 • Йордан Николов, изпълнителен директор на БАИС
 • Цвета Наньова, заместник – председател на УС на БГФМА и изпълнителен директор на БАКК АД
 • Драгомир Цанев, изпълнителен директор на ЕнЕфект


Медиен отзвук от пресконференцията: