Форум „Инвестиции и устойчива енергия“

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в
енергийна ефективност в България

КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА
УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД

19 май 2020 г.
София, хотел Интерконтинентал, пл. Народно събрание 4

ВИЗИЯ:
Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за да повиши информираността на публични и частни заинтересовани страни и да стимулира сътрудничеството между тях за разработване на мащабни инвестиционни програми и схеми за финансиране на проекти за енергийна ефективност. За тази цел ще бъде използван капацитетът на участващите партньори от българска страна – Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Камара на строителите в България, Българската стопанска камара, Националния доверителен Екофонд, УАСГ, Еконолер България, Алианс за енергийна ефективност, ФЕЕВИ, ЕнЕфект, ЕкоЕнергия, Столична община и Община Габрово, като за участие в дискусиите и работните групи ще бъдат поканени и ключови представители на всички заинтересованите страни с отношение към темата.

Ивн Велков, Председател на БГФМА, ще запознае аудиторията с проекта SHEERenov в панелната дискусия в събитието.

Програма на събитието и участниците вижте тук.

Участие в събитието е възможно само онлайн чрез предварителна регистрация тук.