Уебинар „Устойчиво възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“

На 20 април 2021 г. от 10:00 до 13:00 ч., Националното сдружение на общините в Република България и Посолството на Франция в България организират уебинар, посветен на енергийна ефективност, като елемент от политиката за зеления преход и предизвикателствата пред българските местни власти: „Устойчиво възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“. Събитието е насочено към популяризиране усилията на местните власти от България и Франция за постигане на целите в сферата на енергийния преход, да насърчи сътрудничество между мести власти от двете страни, както и да създаде възможност за обмен на знания и внедряване на добри практики.

В първата сесия представители на изпълнителната власт от двете страни ще представят контекста, в който местните власти следва да реализират амбициозните планове в сферата на енергийната ефективност и зеления преход, като очертаят основните тенденции, възможностите и предизвикателствата. 

Основни говорители от местните власти ще бъдат инж. Чанка Коралска, заместник-кмет на община Бургас и д-р Цветан Димитров, кмет на община Червен бряг. Френските представители са Тиери Вилм, директор “Eнергийна мисия, възобновяеми източници и енергийни мрежи”, Еврометрополия Страсбург и Жан-Клод Менш, кмет на община Юнгерсайм. Те ще представени своите добри практики в сферата на енергийната ефективност, както и ще говорят за плановете и предизвикателствата на прехода.

В рамките на събитието ще бъдат представени и дългосрочни планове, пилотни проекти и пътни карти за дълбоко сградно обновяване в пет български общини.

Участие в уебинара ще вземе и част от екипа на проект SHEERenov.

Повече информация, както и условията за регистрация могат да се намерят на сайта на Национално сдружение на общините в република България: https://www.namrb.org/