Проучване на Алфа Рисърч за нагласите на собствениците към модел на съфинансиране на обновяването за ЕЕ