Проведе се обучение за обучители

По Проект SHEERenov се проведе двудневно модулно обучение на обучители на тема „Професионално управление на процеса на обновяване – повишаване на капацитета, модулна програма за обучение за управители на сгради в режим на етажна собственост“.

Програмите за обучение бяха разработени  от Естонският партньор по проекта EKIL въз основа на техния опит в обучението на професионални мениджъри на могофамилни жилищни сгради.

В обучението взеха участие представители на партньорите по Проекта.

Основната цел на проекта е да разработи и тества  устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно енергийно обновяване на територията на София, който да бъде възпроизведен и в останалите  градове на територията на страната.