Пилотно обучение ,,Професионално управление на обновителния процес за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Водеща роля в предлагания от проект SHEERenov модел за обновяване на многофамилни жилищни сгради за енергийна ефективност заема фигурата на ,,Специализирания посредник”  – партньорство между дружество за професионално управление на многофамилни жилищни сгради и консултант енергийна ефективност. В тази връзка Българска фасилити мениджмънт асоциация и Българо-австрийска консултантска компания АД (партньори на проекта) проведоха в периода 28 – 29 май 2022 г. пилотно обучение насочено към представители на двата бизнеса на тема ,,Професионално управление на обновителния процес за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

Проведеното обучение е базирано на разработената от Естонския партньор по проекта – EKIL модулна програма за обучение за управители на сгради в режим на етажна собственост. Обучителните теми имаха за цел да запознаят аудитория с актуална информация за:

  • Предстоящи схеми за обновяване на многофамилни жилищни сгради в Р България.
  • Специализиран посредник в ролята на проектен мениджър (концепция SHEERenov).
  • Защо е необходимо партньорството  – ползи и предизвикателства.
  • Практически указания за ролята на всеки един от партньорите в хода на процеса от началото (търсене на клиенти) до отчитане на резултатите от обновяването.
smart
smart