Организационно ръководство

Организационното ръководство за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради съгласно работен пакет D5.3 по проект SHEERenov e налично тук.