Новини и събития

БГФМА се писъедини към обща декларация на неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Фокусът върху обновяването на сградите е правилен, но е необходима НЕЗАБАВНА ПРОМЯНА В МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, гласи текстът на декларацията. Пълният текст

На 14 май БГФМА депозира пред министър Атанас Пеканов – Служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, министър Виолета Комитова – Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, и министър Андрей Живков – Служебен министър на енергетиката, предложение относно Реформа „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България на ПВУ на базата на

Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции венергийна ефективност в България КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗАУСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД 19 май 2020 г.София, хотел Интерконтинентал, пл. Народно събрание 4 ВИЗИЯ:Като част от инициативата „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“, Европейската комисия организира серия от „Форуми за инвестиране в устойчива енергия“, за

Във връзка с предстоящото обсъждане на Плана за възстановяване и устойчивост, БГФМА внесе предложение към председателите на всички парламентарно представени групи в 45 НС и към Комисията по бюджет и финанси, относно Реформа „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България на План за възстановяване и устойчивост, на базата на финансиран по Програма Хоризонт

На 20 април 2021 г. от 10:00 до 13:00 ч., Националното сдружение на общините в Република България и Посолството на Франция в България организират уебинар, посветен на енергийна ефективност, като елемент от политиката за зеления преход и предизвикателствата пред българските местни власти: „Устойчиво възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“. Събитието е насочено към популяризиране

Благодарение на амбициозната програма за обновяване на енергийната ефективност (EE) на Литовското правителство, която използва финансови инструменти от ЕФРР, досега в страната са обновени над 3 000 жилищни сгради, а над 1 000 проекта са в различни етапи на подготовка. Повече по темата прочетете тук: https://www.fi-compass.eu/f/the-beacon-winter-2020-2021/energy-saving-renovation-in-lithuania/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=The_Beacon_Winter_202021&utm_medium=email