Новини и събития

Как  енергоефективното обновяване на сгради в жилищния сектор да премине от ангажимент на държавата и ограничените публични финанси към собствениците и банковия сектор? На тези въпроси се опита да отговори проведената по проекта SHEERenov  конференция. Партньорите от Унгария и Естония отправиха важни послания на базата на техния успешен опит в годините: нашите проблеми не са

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a “безплатното саниране” е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо

На 23 юли 2021 г., от 9.30 до 16ч. в хотел Intercontinental София, ще се проведе конференция за представяне на напредъка по проект  „Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation –  SHEERenov“ . Проект SHEERenov се финансира от Програма „Хоризонт 2020“. Основната му цел е да се разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани

БАКК, партньор в проекта SHEERenov, изготви доклад за енергийно-ефективно обновяване в жилищния сектор на България със ситуационен анализ и приложими добри европейски практики, съгласно работен пакет WP2, D2.3. по проекта. С доклада може да се запознаете тук.

БГФМА се писъедини към обща декларация на неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Фокусът върху обновяването на сградите е правилен, но е необходима НЕЗАБАВНА ПРОМЯНА В МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, гласи текстът на декларацията. Пълният текст

На 14 май БГФМА депозира пред министър Атанас Пеканов – Служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, министър Виолета Комитова – Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, и министър Андрей Живков – Служебен министър на енергетиката, предложение относно Реформа „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България на ПВУ на базата на