Проучване на Housing2030, ръководено от Housing Europe, UNECE и UN-Habitat, което разглежда земеделската политика, декарбонизацията на жилищата, устойчивото финансиране и по-доброто управление, като същевременно гарантира достъпността на жилищата, беше официално стартирано през октомври 2021 г. Докладът изследва предизвикателствата на достъпността на жилища и съществуващите инструменти на политиката за подобряване на достъпността на жилищата и улеснява

През септември 2021 г. стартира Информационна кампания за успешното енергийно реновиране на жилищни сгради в София. Специалисти от Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 ще представят в осем столични района възможностите за предоставяне на интегрирани услуги за реновиране на жилищния фонд, чрез осигуряване на експертни услуги „на

„Служебното правителство публикува за публично обсъждане преработения от него вариант на Плана за възстановяване и устойчивост. В противоречие с всички публични изявления, проектът за “подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд” утвърждава тенденцията за отказ от реформи в този важен за гражданите сектор.” Цялото интервю на Цвета Наньова вижте тук.

Как  енергоефективното обновяване на сгради в жилищния сектор да премине от ангажимент на държавата и ограничените публични финанси към собствениците и банковия сектор? На тези въпроси се опита да отговори проведената по проекта SHEERenov  конференция. Партньорите от Унгария и Естония отправиха важни послания на базата на техния успешен опит в годините: нашите проблеми не са

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a “безплатното саниране” е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо

На 23 юли 2021 г., от 9.30 до 16ч. в хотел Intercontinental София, ще се проведе конференция за представяне на напредъка по проект  „Seamless services for Housing Energy Efficiency Renovation –  SHEERenov“ . Проект SHEERenov се финансира от Програма „Хоризонт 2020“. Основната му цел е да се разработи и тества модел за предоставяне на интегрирани

БАКК, партньор в проекта SHEERenov, изготви доклад за енергийно-ефективно обновяване в жилищния сектор на България със ситуационен анализ и приложими добри европейски практики, съгласно работен пакет WP2, D2.3. по проекта. С доклада може да се запознаете тук.

БГФМА се писъедини към обща декларация на неправителствени организации, бизнес асоциации и експерти по проект „Енергийна ефективност в сградния фонд“ от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Фокусът върху обновяването на сградите е правилен, но е необходима НЕЗАБАВНА ПРОМЯНА В МЕХАНИЗМА НА ФИНАНСИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ, гласи текстът на декларацията. Пълният текст

На 14 май БГФМА депозира пред министър Атанас Пеканов – Служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства, министър Виолета Комитова – Служебен министър на регионалното развитие и благоустройството, и министър Андрей Живков – Служебен министър на енергетиката, предложение относно Реформа „Обслужване на едно гише“ в Стълб 2: Зелена България на ПВУ на базата на