Информационно събитие за домоуправители

Проект „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ – Хоризонт 2020 се намира в етап на изпълнение на дейностите, свързани с подбор на жилищни сгради за по – нататъшното им участие в проекта.

Интересът към Проекта е голям. Подадени са 76 заявления за участие от етажни собствености в сгради, които се обитават от 2230 домакинства.

След извършени огледи на място и проведени анкетни проучвания сред собствениците са селектирани 54 сгради, с които да продължим съвместната работа по проекта.

Като първа стъпка в тази посока, организираме информационно мероприятие за домоуправителите на тези сгради. То ще се проведе на 14.03.2022 г. при следния дневен ред:

1.       Информация за напредъка по проекта, включително представяне на резултати от извършените огледи на сградите и проведените анкетни проучвания.
2.       Следващи стъпки по Проекта, предстоящи действия.
3.       Дискусия, свързана с организирането на събранията в етажната собственост за представяне на изготвените предварителни разчети за обновяването на сградите.

4.       Обсъждане на финансови въпроси, включително свързани със социално уязвими собственици и „енергийно бедни“ домакинства.
5.       Дискусия, свързана с условията, които трябва да бъдат постигнати от етажните собствености, за да бъдат изготвени  Обследвания за енергийна ефективност на техните сгради, финансирано със средства от Проект SHEERenov.


Събитието може да бъде проследено online чрез FACEBOOK профила на Проекта.

Проект „Интегрирани услуги за жилищно обновяване“ Seamless services for Housing Energy Efficiency RENOVation (SHEERenov/Проекта) е финансиран от програма „Хоризонт 2020“ с цел  да разработи и тества устойчив модел за предоставяне на интегрирани услуги за жилищно обновяване на територията на гр. София, който, впоследствие, да бъде възпроизведен и в останалите градове на територията на страната. SHEERenov  ще подпомогне процеса на смяна на модела от 100% публична подкрепа към пазарно-ориентиран модел със съ-финансиране.

По проекта 30-40 етажни собствености ще бъдат подготвени (безвъзмездно за гражданите) за обновяване за енергийна ефективност на техните сгради, а именно: ще получат организационна и техническа подкрепа, включително обследване за енергийна ефективност (ОЕЕ) и предписание за пакета от необходими мерки.