Изработена е кратка презентация на проекта SHEERenov

Във връзка с изпълнението на работен пакет 4 от проекта, координаторът по проекта Cleantech Bulgaria активно работи по организацията на срещи с търговски банки и финансовите институции. За целта, съвместно с БАКК, бе изготвена кратка презентация, която да служи за запознаване с проекта, неговите цели, концепция и връзката му със стратегически документи и планове. В рамките на презентацията са представени различните заинтересовани страни и техните роли в процеса, като фокусът е насочен към проучване на финансовия модел и ползите от въвеждането му за банките.  

Презентацията може да разгледате тук: