За техническите паспорти на сградите в България, интервю с Цвета Наньова