Започна набирането на Заявления за участие на етажните собствености в проекта SHEERenov

В изпълнение на следващата фаза на проекта „Интегрирани услуги за енергийно обновяване на жилищни сгради – SHEERenov“ за извършване на енергийните обследвания на етажните собствености, са разработени следните документи за кандидатстване:
1.          образец на протокол от общото събрание на етажната собственост за участие в проекта,
2.          заявление за интерес и подкрепа
3.          обяснителна записка.

Документите за участие в проекта могат да се подават до 17.12.2021 г. (петък) в районните администрации, които са заявили участието си в проекта – райони „Надежда“, „Илинден“, „Средец“, „Триадица“, „Оборище“, „Слатина“, „Младост“ и „Нови искър“.
За тези етажните собствености, които са постигнали необходимото съгласие за продължаване (вбъдеще) на процеса на енергийно-ефективно обновяване, ще бъдат изготвени обследвания за енергийна ефективност.

Условияза изготвяне на обследване, в степента, в която е приложимо, са както следва:
1.          Да е достигнато съгласие в етажната собственост за обновяването за енергийна ефективност;
2.          Да е постигнато съгласие за формиране на сдружение на собствениците съгласно реда на Закона за управление на етажната собственост
3.          Да има яснота дали са осигурени собствените финансови участия от страна на собствениците на самостоятелни обекти (ако е приложимо);
4.          Да има яснота относно начина за осигуряване на финансирането за етажната собственост като цяло и за отделните самостоятелни обекти. Например: от собствени средства, от кредит за сдруженията на собствениците, от допълнителна целева финансова помощ за социално-уязвими собственици.
Повече информация може да намерите в нформационната брошура на проекта.