Доклад „Енергийно-ефективно обновяване в жилищния сектор на България – ситуационен анализ и приложими добри европейски практики“

БАКК, партньор в проекта SHEERenov, изготви доклад за енергийно-ефективно обновяване в жилищния сектор на България със ситуационен анализ и приложими добри европейски практики, съгласно работен пакет WP2, D2.3. по проекта.

С доклада може да се запознаете тук.