ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЕКТ 9А „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД“ ОТ НПВ

Реформата в политиките за сградно обновяване означава преход към съфинансиране от собствениците при осигуряване на необходимите финансови инструменти и защита за уязвимите домакинства. Това е обществено отговорният модел, a “безплатното саниране” е популизъм, от който не печели никой. За съжаление, в последния вариант на НПВУ отново виждаме отказ от тази реформа, а даже и нещо повече – зле прикрит опит да се компрометират пазарните механизми. И ни боли от това.

От името на 12 НПО, бизнес организации и експерти, между които БГФМА и БАКК, вчера предложихме Декларация на вниманието на всички парламентарни групи и отговорни представители на изпълнителната власт; предлагаме я и на вас. Включва 12 препоръки, които трябва да станат реалност, ако искаме наистина да видим реформа, а не още от същото.

Съдържанието на декларацията може да видите тук.

Ако желаете да я подкрепете, независимо дали като организация или физическо лице, свържете се с нас!