Становище на БАКЕП по Програмата за Енергийна ефективност

Представяме Ви становище на БАКЕП по Програмата за Енергийна ефективност в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ)https://www.bakep.org/predlozheniya…/trgr-drugi-21-27.htmlАкценти:България е обещала 85% от спестяванията на въглеродни емисии от сградния фонд за периода до 2030 година да дойдат от подобрена енергийна ефективност на жилищни сгради. За да се случи това, трябва поне 26 хиляди сгради (еднофамилни и многофамилни) да бъдат обновени.Същевременно, предлаганата Програма за енергийна ефективност насочва целия финансов ресурс за обновяване на няколко хиляди сгради с вече подадени Заявления в ББР (през 2016 година) и още толкова еднофамилни сгради. При 100% безвъзмездна помощ за собствениците. Това предложение не дава отговор на въпроси, като:- Какво да очакват всичките останали собственици, в сградите, нуждаещи се от обновяване – 54 хиляди многофамилни и 600 хиляди еднофамилни?- Как отговаряме на изискването на ЕС, парите за енергийна ефективност да бъдат приоритетно използвани за справяне с енергийната бедност и с проблема на сградите с най-лоши характеристики?- Инвестициите в енергийна ефективност имат възвращаемост, а това е възможност проектите да бъдат финансирани при по-ниски нива на грантова помощ за сметка на реализираните спестявания. Така финансовият ресурс ще може да стигне по повече нуждаещи се.- За това е необходимо да се създадат необходимите предпоставки и условия, както отдавна правят всички в Европа. По сложно е, но е по-устойчиво и по-справедливо.

Други предложения 2021-2027 (bakep.org)https://www.bakep.org/predlozheniya-2021-2027/trgr-drugi-21-27.html?fbclid=IwAR2I-N_U939pHnyV4AxG2WpfVWRwbe7ahQgoc4p5dSrfbPhN5kCFubEgO5g